PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Chúng tôi, Nẹp Nhôm Giá Sỉ khuyến khích và đề nghị mọi thanh toán đều thông qua chuyển khoản vào tài khoản thuộc sở hữu của công ty dưới đây:

Bên thụ hưởng: Vũ Thị Thu Hà
Ngân hàng TPbank
Số tài khoản: 04321371801

Trường hợp đặt biệt và giá trị nhỏ, chúng tôi linh hoạt chấp nhận thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc qua đơn vị thứ 3 được uỷ quyền bởi Nẹp Nhôm Giá Sỉ .